Friday, November 13, 2009

Modal Insan 2020 ?


Berdasarkan karangan murid ini, pelbagai kesimpulan dapat kita rumuskan.

No comments:

Post a Comment

A GUILTY CONSCIENCE NEEDS NO ACCUSER